Kinder-Club – Eltera-Bericht Nr. 1/2020

„Kinder-Club“ nennen wir die pädagogischen Unterstützungszentren für Dorfkinder. Wir haben zwei Kinder-Clubs in Brasov und zwei in Buzau. Die Kinder erhalten eine warme Mahlzeit, Hilfe bei den Hausaufgaben oder werden im Lesen und Schreiben unterrichtet.

            

Wir organisieren auch Aktivitäten, die ihnen helfen, ihre Fähigkeiten spielerisch zu entwickeln. Durch dieses Programm versuchen wir, ein familiäres Umfeld zu ersetzen, in dem die Eltern abwesend sind oder ihre Kinder vernachlässigen. 

           

Nachdem die Schulen ihre Aktivitäten eingestellt hatten, mussten wir auch die Bildungsprogramme einstellen. Wir besuchten die Kinder zu Hause, gaben ihnen Lesebücher, Hygieneprodukte, Medikamente und Lebensmittel. 

           

Da sie ihre Häuser nicht verlassen konnten, konnten die meisten Eltern ihre Kinder nicht einmal mit Essen versorgen.

     

Selbst wenn die Situation zu Hause vorher schwierig war, konnten die Kinder im Kinder-Club eine warme Mahlzeit einnehmen.

                             

Kids’ Club – Eltera Report #1/2020

“Kids’ Club” is what we call the educational support centers for village children. We have two Kids Clubs in Brasov and two in Buzau. The children receive a warm meal, help with their homework or are being taught how to read and write. 

            

We also organize activities that help them develop their skills through play. Through this program, we try to substitute a family environment, where the parents are absent or neglecting their children. 

           

Once the schools suspended their activities, we also had to stop out educational programs. We visited the children at home, gave them reading books, hygiene products, medicine and food. 

           

Not being able to go out of their homes, most parents could not even provide food for their children. 

     

Even if the situation at home was hard before, the children could have a warm meal at the Kids Club. 

                             

Clubul copiilor – Raport Eltera #1/2020

“Clubul copiilor” așa am intitulat programele de suport educațional pentru copiii din sate. Avem două cluburi în Județul Brașov și două în Județul Buzău. Aici copiii beneficiază de o masă caldă, suport în efectuarea temelor sau sprijin în a învăța să scrie și să citească. 

            

Copiii au parte și de activități de dezvoltare a deprinderilor prin joc. Prin acest afterschool social încercăm să substituim grija părinților, în multe cazuri definitiv absenți, și să acoperim lipsurile de acasă.

           

Deodata cu instalarea stării de urgență și suspendarea cursurilor școlare, a trebuit să întrerupem programele noastre educaționale. Am vizitat copiii acasă, le-am dus cărți de citit, produse de igiena, medicamente și alimente.

           

Interzicerea liberei circulații a făcut ca mulți dintre părinții copiilor să nu își poată desfășura activitatea zilnică de lucru, au rămas fără venituri, iar lipsurile de acasă au fost din ce în ce mai mari.

     

Chiar dacă acasă situația era grea și înainte; copiii primeau o masă caldă la Clubul Copiilor.

                             

Landwirtschaftsprogramm – Eltera-Bericht Nr. 1/2020

Für diese Familien, die in Gefahr sind, schufen wir ein Landwirtschaftsprogramm und begannen mit dem Pflanzenanbau. Wir pflanzten einen Gemüsegarten, ein Kartoffelfeld und bauten ein Gewächshaus. 

       

       

Die Leute, die an dem Projekt beteiligt sind, haben alles gegraben und gepflanzt und bewässern nun den Garten und halten ihn frei von Unkraut. Sie gehen jeden Tag in den Garten. Jeden Dienstag erhalten sie einen Beutel mit Lebensmitteln, Waschmittel und Seife. Freitags sitzen wir auf dem Rasen und sprechen über die Woche und machen Pläne für die kommende Woche. Eines der besondersten Dinge, die wir mit unserem Team gemacht haben, ist, dass wir Geburtstage gefeiert haben. Und für jede Person, die wir gemeinsam gefeiert haben, war es der erste Kuchen, die ersten Kerzen, die erste Gelegenheit, sich etwas zu wünschen. Ja, auch arme Menschen haben Wünsche. 

              

       

Es gibt zwei ältere Damen in unserem Team. Sie ziehen ihre Enkelkinder allein auf. In ihrer Gemeinschaft sind die Großmütter Mütter für alle. Sie haben unter anderen Umständen gelebt und ein Verantwortungsgefühl entwickelt, ein Gefühl, das ihren Kindern zu fehlen scheint. So haben sie die Sorge für die ganze Familie auf sich genommen. 

       

       

Caty Roos

Agriculture program – Eltera Report #1/2020

For these families found at risk, we created an agriculture program and we started to plant. We planted a vegetable garden, a field of potatoes and built a greenhouse. 

       

       

The people that are part of the project did all the digging and the planting and are now watering the garden and keeping it free from weeds. They go to the garden every day. Every Tuesday they receive a bag of food, detergent and soap. On Fridays, we sit on the grass and talk about the week and make plans for the week to come. One of the most special things that we’ve done with our team is that we celebrated birthdays. And for every person that we have celebrated together, it has been their first cake, first candles, first chance to make a wish. Yes, poor people also have wishes. 

              

       

There are two elderly ladies in our team. They raise their grandchildren alone. In their community, the grandmothers are mothers for all. They have lived in other circumstances and have gained a sense of responsibility; a sense that their children seem to lack. So, they have taken upon them the care for the entire family.

       

       

Caty Roos

Proiect de agricultură – Raport Eltera #1/2020

În luna martie, pentru familiile aflate în situații de risc ridicat am inițiat un proiect de agricultură și am început să plantăm. Am plantat o gradină de legume, un câmp de cartofi și am instalat o seră.

       

       

Persoanele implicate în proiect au săpat straturi, au plantat, iar acum udă și curăță grădina. Activitatea se desfașoară uneori zilnic, alteori de trei ori pe săptămână. În zilele de marți, fiecare persoană primește câte o plasă cu alimente și produse de curățenie. În zilele de vineri, stăm pe iarbă, mâncăm împreună și povestim cum a fost săptamâna și ce ar mai trebui să facem. 

Am sărbatorit împreună zilele lor de naștere, iar pentru fiecare dintre cei sărbătoriți până acum, a fost primul tort, primele lumânări, prima șansă de a-și pune o dorință. Da, și oamenii săraci au dorințe.

              

       

În echipa noastră sunt și două doamne în vârstă. Două bunici care își cresc singure nepoții. În comunitatea lor, bunicile sunt mame pentru toți. Ele au trăit în alte vremuri și cumva și-au însușit un simț al responsabilității, care le lipsește cu desăvârșire copiilor lor. Așa că, ele duc pe umeri întreaga familie. 

       

       

Caty Roos

Copiii noștri


Am plecat din Zambia si am ajuns aici. Intr-un loc unde copiii au asa de multe lipsuri. Seara adorm flamanzi de multe ori.


Gabriel (nu e in poze) a ramas orfan cu multi ani in urma. Mama lui manca din gunoaie, s-a imbolnavit si a murit.


Casa e facuta din lut si resturi. Bunica o repara ca sa nu se darame.
Acesti copii traiesc aproape de noi: la 25 de minute de Coresi Mall, la 22 de minute de Prefectura Brasov, tot la vreo 20-30 de minute de locuintele si birourile noastre…. Totusi, la sute de ani departe de decență.

Caty Roos

Zambia 2019

“Esti nebuna; tie nu ti-e frica de nimic.” Spune șoferul meu, care ieri a oprit nervos masina pe marginea drumului si a spus ca ma lasa acolo.

In Zambia mi-e teama de un singur lucru. Când stau copiii la rând sa primească mancare, mi-e teama ca nu va ajunge pentru toți.

In fiecare zi, numărul copiilor creste. Au auzit ca vor primi mancare si au început sa vina la școala.

40 de români (bine, 39 de români și un neamț) s-au unit pentru a oferi 1600 de porții de mâncare copiilor de la școala socială din Luanshya, Zambia.

Am învățat de la viața ca dăruirea este un antidepresiv natural.
Este modul prin care realizez si imi exprim recunostinta fata de tot ce am.

Dacă dăruiesc ceva si apoi regret ce am înstrăinat, inseamna ca nu am destul exercitiu. Ar trebui sa dăruiesc mai des.

Dăruiește fără a-i tine datori pe cei ce primesc de la tine si bucura-te de bucuria lor!

Sunt atât de recunoscătoare pentru voi toți, pentru cuvintele de încurajare! Pot face asta, știind ca va am alături!

 

Caty Roos

Sommercamp – Eltera-Bericht Nr. 2/2019

Sobald die Schule zu Ende war, brachten wir sie ins Camp. Es war ihr erstes Lager, und die Freude, die sie hatten, lässt sich nur schwer beschreiben. Jedes Kind hatte sein eigenes Bett, und jedes Zimmer hatte ein Badezimmer. Keines unserer Kinder hat diesen Komfort zu Hause. 

Wir servierten drei Mahlzeiten pro Tag und mindestens einen Snack. Das Essen wurde von wunderbaren Menschen zubereitet, die einen Tag lang Zigeuner- und Bauernkindern dienten. Wir hatten Manager, Ingenieure, Leute in hohen Positionen, die bereit waren, mit Liebe köstliche Mahlzeiten für unsere Kinder zuzubereiten, mit Liebe und Knoblauch, viel Knoblauch. 

Unsere Freiwilligen kamen von den Firmen CRH, DSSMITH und DEXION und waren bereit, mit den Kleinen zu spielen. Sie alle brachten Bücher, ein Lächeln und Umarmungen mit.

CRH-Tag mit Monica und Dan Nitu, Amalia Popescu, Denisa Hanco und Ibolya Stroie.

DSSmith-Tag mit Remus Craciun, Chefkoch Mugur Tureschi und Sous-Chef Ion Jantovan.

Dexion-Tag mit Alice Stanescu, Georgeta Gridan, Claudia Dobre, Dan Dita und Marian Ionita.

 

Caty Roos

Summer Camp – Eltera Report #2/2019

Once school ended, we took them to Camp. It was their first camp and the joy they had is hard to be described. Every child had his own bed and every room had a bathroom. None of our children has such comfort at home. 

We served three meals per day and at least one snack. The food was prepared by wonderful people that dedicated one day to serve gypsy and farm children. We had managers, engineers, people in high positions being willing to prepare with love, delicious meals for our children, with love and garlic, lots of garlic. 

Our volunteers came from CRH, DSSMITH and DEXION, prepared to also play games with the little ones. They all brought books, smiles and hugs.

CRH Day with Monica and Dan Nitu, Amalia Popescu, Denisa Hanco and Ibolya Stroie.

DSSmith Day with Remus Craciun, Chef Mugur Tureschi and Sous Chef Ion Jantovan.

Dexion Day with Alice Stanescu, Georgeta Gridan, Claudia Dobre, Dan Dita and Marian Ionita.

 

Caty Roos